A LAK-ALARM KFT. HONLAPJÁNAK 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A LAK-ALARM Kft., mint ADATKEZELŐ, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az ADATKEZELŐ fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a LAK-ALARM Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Sütik (cookie) kezelése 

A LAK-ALARM Kft., weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.  

Mi is az a süti? 

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. 

Milyen sütiket és mire használ a LAK-ALARM Kft.?

A LAK-ALARM Kft. a sütiket a következő célokból használja:

 • saját weboldal fejlesztése,
 • a weboldalt meglátogató Felhasználó (Érintett) navigációjának megkönnyítése és az oldal funkcióinak használata a teljes felhasználói élmény biztosítására
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy az Érintett hogyan használja weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldal melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, annak érdekében megfelelőbb felhasználói élményt biztosítsunk, amennyiben ismét meglátogatja oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 • böngésző Felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy a Felhasználót érdeklő vagy a Felhasználó számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el a Felhasználó számára.

A sütik típusai:

a) Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. 

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. 

Fontos: ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a weboldal kényelmes használatát. 

b) Statisztikai célú sütik

A Weboldal fejlesztésének, valamint a Felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütik is alkalmazásra kerülnek, amelyek lehetővé teszik az információt gyűjtését azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalt. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt néztet meg a Felhasználó, vagy a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük,  kattintson ide.

c) Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább a Felhasználót érdeklő vagy a Felhasználó számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a Felhasználó, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt a Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése céljából. 

Amennyiben Felhasználó ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldalhasználat nyomon követése során összegyűjtött információkat az ADATKEZELŐ együttesen használhatja fel a Felhasználó személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban a Felhasználó igényeihez igazíthassa és a Felhasználó számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívja fel a figyelmét. 

Az ADATKEZELŐ honlapja az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használja: 

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket? 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljeskörűen használni, illetve a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

 •   Google Chrome
 •   Firefox
 •   Microsoft Internet Explorer
 •   Microsoft Edge
 •   Safari

Kinek az adatait kezeljük?

Az ADATKEZELŐ megjelölt  www.sinte.hu  honlapra látogató személyek adatait kezeli.

Milyen adatait kezeljük?

    a) Alapműködést biztosító sütik: jelenleg nincs

    b) Statisztikai célú sütik: jelenleg nincs

    c) Célzó- és hirdetési sütik: jelenleg nincs

    d) Kapcsolattartás, üzenet küldése

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatkör Adatkezelés időtartama Érintettek Köre
Kapcsolatfelvétel a LAK-ALARM Kft-vel  A GDPR 6. cikk a) az Érintett hozzájárulása Név, Email cím, az üzenet tartalma Az ügyintézés lezárását követő egy hónap, illetve a hozzájárulás visszavonásáig  A kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő személyek

 Az érintettek hozzájárulásukat visszavonhatják!

Ki ismerheti meg személyes adatait?

– Az adatokat az ügyvezető igazgató ismerheti meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe? 

– A honlap üzemeltetéséhez igénybe vesz az Adatkezelő adatfeldolgozót: 

NÉV ELÉRHETŐSÉG TEVÉKENYSÉG
    tárhelyszolgáltató
    honlap karbantartó, üzemeltető

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. 

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül.

Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. 

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

 az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

 az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

 az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

 az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

 az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. 

A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte. 

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

e.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez ( https://birosag.hu/torvenyszekek )  fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Tel./fax: +36 1 391-1400

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
Web:  http://naih.hu